środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017

Jaka jest różnica między remontem a modernizacją środka trwałego?

Wykonaliśmy renowację sieci kanalizacji sanitarnej polegającą na założeniu rękawa uszczelniającego kanał, a tym samym blokującego napływ wód gruntowych. Nasz ekspert twierdzi, że nie ma w tych pracach nowych elementów sieci, jak i urządzeń prowadzących do klasyfikacji robót jako modernizacja. Jednak ze względu na wysoką wartość przeprowadzonych prac mamy wątpliwości, jak rozliczyć poniesione nakłady.

Jeżeli zakres przeprowadzonych prac miał na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego obiektu, nie powodując zmian w jego przeznaczeniu i konstrukcji, to poniesione nakłady należy uznać za wydatki na remont. Jeżeli natomiast w wyniku prac nastąpiły zmiany podnoszące wartość użytkową środka trwałego, wówczas nakłady takie stanowią ulepszenie, które podlega rozliczeniu poprzez zwiększenie wartości początkowej ulepszonego środka trwałego (uwzględniając limit 3.500 zł).

Kwalifikacja wydatku

Ustawy o podatku dochodowym nie określają pojęcia remontu. W praktyce w tym zakresie podatnicy stosują definicję zawartą w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). W myśl tego przepisu, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Można zatem przyjąć, że remont to prace mające na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego obiektu, niepowodujące zmian w jego przeznaczeniu i konstrukcji.

Od remontu należy odróżnić nakłady ulepszeniowe. Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP i art. 22g ust. 17 ustawy o PDOF, środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania (mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji).

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.

wykrzyknik Jeżeli w wyniku wykonanych prac zostanie przywrócony pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, tj. wykonane prace nie spowodują zmian w użytkowaniu środka trwałego, jego przeznaczeniu czy konstrukcji, nie wzrośnie jego wartość użytkowa, to poniesione nakłady będą wydatkami na remont środka trwałego.

W praktyce ustalenie, czy wykonane prace mają charakter remontu, czy ulepszenia, jest często bardzo utrudnione, dlatego dokonanie stosownej klasyfikacji powinno być poprzedzone wnikliwą analizą. Decyzje w tym zakresie należy podejmować w oparciu o opinię służb technicznych jednostki.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 20 marca 2015 r., nr IPTPB3/423-441/14-2/KJ:

"(...) Przed zakwalifikowaniem określonych wydatków do inwestycji lub remontów należy każdorazowo w stosunku do konkretnego środka trwałego szczegółowo przeanalizować zakres rzeczowy wykonywanych robót, porównując je do stanu istniejącego na podstawie dokumentacji technicznej, a w przypadku wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji poniesionych wydatków oprzeć się na opinii biegłego do spraw budowlanych, który w oparciu o stosowną dokumentację i oględziny wypowie się co do charakteru poniesionych nakładów. (...)"

Odnosząc powyższe informacje do sytuacji przedstawionej w pytaniu należy stwierdzić, że przy podjęciu decyzji o kwalifikacji poniesionych wydatków należy kierować się opinią wydaną przez wspomnianego w pytaniu eksperta. Jeżeli w jego ocenie przedmiotowe prace nie noszą znamion modernizacji, to bez względu na wysokość poniesionych nakładów, należy rozliczyć je jako wydatki na remont.

Rozliczenie wydatków remontowych

Z punktu widzenia skutków w podatku dochodowym wydatków na remont nie można powiązać z konkretnymi przychodami, dlatego też podlegają one zaliczeniu do tzw. kosztów pośrednich, potrącalnych w dacie poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się tu generalnie dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury/rachunku, a w razie ich braku - na podstawie innego dowodu (por. art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o PDOP i odpowiednio art. 22 ust. 5c i 5d ustawy o PDOF).

Również dla celów bilansowych wydatki na remont środka trwałego wiążą się z ogólnym funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego.

Co do zasady, podlegają one zaliczeniu bezpośrednio do kosztów działalności operacyjnej jednostki.

W księgach rachunkowych faktura dokumentująca zakup usługi remontowej lub materiałów remontowych podlega ujęciu, zapisem:

   • wartość netto faktury:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu";
   • VAT naliczony:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie";
   • wartość brutto faktury:
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami"
         lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki";
   • zarachowanie wartości usługi remontowej/materiałów remontowych do kosztów:
      - Wn konto 40-2 "Usługi obce"
         lub konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 30
      i równolegle:
      - Wn odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Jeżeli koszty remontu podlegają rozliczeniu w czasie, wówczas obciążenie kosztów zespołu 5 następować będzie za pośrednictwem konta 64, co może przebiegać zapisem:

   • przeniesienie kosztów remontu do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49;
   • koszt remontu w części przypadającej na dany okres sprawozdawczy:
      - Wn odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konto 64-0.

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.