środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016

Wartość początkowa środka trwałego w księgach rachunkowych

Jednostka kupiła niekompletny samochód ciężarowy od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, który ujęto w księgach rachunkowych jako środek trwały w budowie. Następnie zakupiono i zamontowano kontener do tego pojazdu. Jak ustalić wartość początkową samochodu ciężarowego? Czy PCC od umowy kupna-sprzedaży i opłaty rejestracyjne zwiększają tę wartość?

Wartość początkowa środka trwałego w księgach rachunkowych
rys. Wartość początkowa środka trwałego w księgach rachunkowych

Za środki trwałe w budowie uważa się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego (art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości). Wartość zakupionego niekompletnego samochodu ciężarowego na podstawie umowy kupna-sprzedaży można ująć zapisem:

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Wartość początkową środków trwałych stanowi cena nabycia, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Jest to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Cenę nabycia zwiększają koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu. Natomiast obniżają ją rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. W myśl art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości cena nabycia środków trwałych i środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.

Zatem koszty zakupu kontenera i jego montażu wpływają na wartość początkową samochodu ciężarowego. Na podstawie faktury wydatki te można ująć zapisem:

a) wartość brutto

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu

- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

c) wartość netto

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Również opłaty związane z rejestracją samochodu ciężarowego poniesione przed przyjęciem do używania odnosi się na konto 08.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczący kupna samochodu ciężarowego, jako koszt bezpośrednio związany z zakupem środka trwałego, ujmuje się zapisem:

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd skarbowy - PCC).

Przyjęcie środka trwałego do używania w wartości początkowej uwzględniającej wszystkie koszty ujęte na koncie 08, na podstawie dowodu OT, może przebiegać zapisem:

- Wn konto 01 "Środki trwałe",

- Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

www.SrodkiTrwale.pl - Wartość początkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60