środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (416) z dnia 20.04.2016

Wartość początkowa środka trwałego sfinansowanego kredytem

Zakupiliśmy środek trwały, płacąc walutą obcą pochodzącą z otwartej linii kredytowej. Kredyt spłaciliśmy przed oddaniem środka trwałego do używania. Różnice kursowe ustalamy metodą podatkową. Czy różnice kursowe powstałe w związku ze spłatą kredytu należy uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego?

Tak. Na wartość początkową środka trwałego sfinansowanego kredytem wpływają różnice kursowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w tym różnice kursowe powstałe w związku ze spłatą kredytu przeznaczonego na zakup przedmiotowego środka trwałego.

Wartość początkową środka trwałego nabytego odpłatnie stanowi jego cena nabycia, zdefiniowana w art. 22g ust. 3 updof i art. 16g ust. 3 updop. Za cenę tę uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami:

  • podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo
     
  • podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Cenę nabycia koryguje się również o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 22g ust. 5 updof i art. 16g ust. 5 updop). Ujemne różnice kursowe zwiększają wartość początkową środka trwałego, natomiast różnice kursowe dodatnie powodują zmniejszenie tej wartości.

Zwrot "naliczone do dnia przekazania do używania" wyznacza moment, do którego muszą najpóźniej powstać różnice kursowe, aby stanowiły element korygujący cenę nabycia środka trwałego, a tym samym oddziaływały na jego wartość początkową. W ocenie organów podatkowych, chodzi tu o wszelkie różnice kursowe dotyczące nabycia środka trwałego, jak i obsługi źródła finansowania tego zakupu. Na wartość początkową wpływają zatem ustalone do dnia oddania środka trwałego do używania zarówno różnice kursowe powstałe w związku z zapłatą zobowiązania wyrażonego w walucie obcej, jak i różnice kursowe z tytułu spłaty kredytów (pożyczek) zaciągniętych w walucie obcej, z których sfinansowano zakup (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 kwietnia 2015 r., nr IPTPB3/4510-51/15-2/KC).

www.SrodkiTrwale.pl - Wartość początkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60