środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015

Wartość początkowa środków trwałych nabytych w darowiźnie

Nabyte w drodze darowizny składniki majątku, które spełniają kryteria określone w art. 22a ust. 1 ustawy o pdof, podatnik ma prawo uznać za środki trwałe w prowadzonej działalności gospodarczej. Środki te, z wyłączeniem gruntu, mogą być przedmiotem amortyzacji podatkowej. Ustalając ich wartość początkową należy uwzględnić uregulowania wynikające z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, które przewidują możliwość określenia jej według wartości rynkowej z dnia nabycia, o ile umowa darowizny nie określa ich wartości w niższej wysokości. Gdy przedmiotem nabycia w drodze darowizny jest całe przedsiębiorstwo prowadzone uprzednio przez darczyńcę, przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych należy uwzględnić również uregulowania wynikające z art. 22g ust. 15 ustawy o pdof.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Podatniczka wykonująca indywidualną działalność gospodarczą i prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów otrzymała firmę w darowiźnie od swojej matki. Zgodnie z aktem notarialnym przedmiotem darowizny był w szczególności budynek hotelowo-restauracyjny, ruchome środki trwałe i wyposażenie wykorzystywane dotąd przez matkę podatniczki do prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość majątku objętego aktem notarialnym ustalono według cen rynkowych. Podatniczka korzystając z darowanego majątku prowadzi działalność w tym samym zakresie, w jakim prowadził ją darczyńca.

Ponieważ wartość rynkowa przejętego majątku była dużo wyższa niż pierwotna cena nabycia zapłacona przez jej matkę, podatniczka miała wątpliwości, czy może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych w drodze darowizny środków trwałych, przyjmując wartości początkowe wskazane w akcie notarialnym. O rozstrzygnięcie tej kwestii wystąpiła do organu podatkowego.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy w wydanej interpretacji stwierdził, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne dokonywane od składników majątku nabytych w drodze spadku lub darowizny, spełniających warunki pozwalające uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Fiskus podkreślił, że sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych stanowiącej podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych jest zróżnicowany m.in. z uwagi na formę ich nabycia. Z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof wynika, że wartość początkową środków trwałych nabytych m.in. w drodze darowizny wyznacza wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Jednocześnie art. 22g ust. 15 ustawy o pdof zastrzega, że w razie nabycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

(interpretacja indywidualna Dyrek- tora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 stycznia 2015 r., nr IBPBI/1/415-1298/14/ŚS)

www.SrodkiTrwale.pl - Wartość początkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60