środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015

Wartość początkowa ujawnionego środka trwałego

W sytuacji gdy wytworzony środek trwały przekazano do używania, a dopiero później wprowadzono do ewidencji środków trwałych, jego wartość początkową zwiększają odsetki od kredytu zaciągniętego na jego wybudowanie naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.


STAN FAKTYCZNY:

Spółka z o.o. wybudowała budynek biurowy z przeznaczeniem na wynajem. W kwietniu 2011 r. budynek ten został przekazany do używania. Na dzień przekazania go do używania budynek spełniał warunki do uznania go za środek trwały, mimo to spółka nie wpisała go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wprowadzenie do tej ewidencji nastąpiło dopiero w grudniu 2013 r. Późniejszy termin ujęcia budynku w ewidencji spółka uznała za ujawnienie środka trwałego i od stycznia 2014 r. dokonywała odpisów amortyzacyjnych.

Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy wartość początkową budynku zwiększają odsetki od kredytu naliczone lub zapłacone do dnia przekazania środka trwałego do używania, czy do dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych.

Zdaniem spółki odsetki od kredytu zapłacone lub naliczone po dniu przekazania budynku do używania, a przed dniem wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych nie zwiększają wartości początkowej budynku.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Jego zdaniem, datę przekazania środka trwałego do używania wyznacza moment, w którym składnik majątku spełnia wymienione w art. 16a ustawy o pdop warunki do uznania go za środek trwały i jednocześnie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Zatem w rozpatrywanej sytuacji odsetki od kredytu naliczone do dnia ujawnienia środka trwałego powinny zwiększać jego wartość początkową

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziła się spółka i sprawa trafiła do WSA w Gdańsku.


SĄD ORZEKŁ:

WSA uznał skargę za zasadną. Powołał się przy tym na przepis art. 16 ust. 1 pkt 12 ustawy o pdop, z którego wynika, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Stwierdził również, że z przepisów ustawy o pdop nie wynikają żadne inne ograniczenia w omawianym zakresie, wobec czego stanowisko fiskusa jest nieuprawnione.

Zdaniem WSA, dla określenia momentu zakończenia inwestycji nie ma znaczenia dzień wprowadzenia środków trwałych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ustawodawca bowiem w tej kwestii decydujące znaczenie przypisał dacie faktycznego oddania środków trwałych do używania. W konsekwencji WSA stwierdził, że wartość początkową budynku zwiększają odsetki od kredytu inwestycyjnego naliczone do dnia przekazania go do używania, a nie do dnia wpisania go do ewidencji środków trwałych.

(wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1348/14 - orzeczenie nieprawomocne)

www.SrodkiTrwale.pl - Wartość początkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60