środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016

Koszty ustanowienia hipoteki będącej zabezpieczeniem kredytu zaciągniętego na budowę środka trwałego

Rozpoczęliśmy budowę środka trwałego (obiektu magazynowego). Na realizację tej inwestycji zaciągnęliśmy kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na innej nieruchomości będącej naszą własnością. Jak zaksięgować koszty związane z ustanowieniem takiej hipoteki?

W świetle art. 65 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.), w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka). Najczęściej hipoteka służy zabezpieczeniu kredytu. Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej, za który pobierana jest opłata. Ustanowienie hipoteki jest ponadto czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jednocześnie w celu ustanowienia hipoteki na nieruchomości sporządza się z reguły akt notarialny, co z kolei wiąże się z opłatą notarialną. Uproszczony tryb ustanawiania hipoteki przysługuje jedynie bankom. Tutaj podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej stanowią dokumenty bankowe stwierdzające udzielenie kredytu lub pożyczki bankowej. Zastępują one formę aktu notarialnego dla oświadczenia właściciela nieruchomości.

W sytuacji gdy hipoteka stanowi zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na budowę środka trwałego, opłaty związane z jej ustanowieniem (np. za wpis hipoteki do księgi wieczystej, PCC) powinny zostać odniesione na zwiększenie wartości początkowej budowanego środka trwałego. Dlatego wskazane jest zaewidencjonować je w księgach, zapisem:
      – Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
      – Ma konto 10 "Kasa" lub 13-0 "Rachunek bieżący".

W przedstawionej sytuacji ma bowiem zastosowanie art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości, w świetle którego cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

  • niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
     
  • koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60