środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020

Nieodpłatne otrzymanie niskocennego składnika majątku trwałego

Otrzymaliśmy nieodpłatnie środek trwały o wartości 5.000 zł, który jest w 100% zamortyzowany. Jak zaksięgować to zdarzenie?

Wartość początkową nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego podlegającego amortyzacji ujmuje się drugostronnie jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Jeżeli środek trwały nie podlega amortyzacji, to jego wartość początkową ujmuje się drugostronnie na dzień otrzymania jako pozostały przychód operacyjny. Co ważne, dla otrzymującego bez znaczenia jest fakt, że u darczyńcy środek trwały został w 100% zamortyzowany.

Wprowadzenie środka trwałego do ksiąg rachunkowych wiąże się z ustaleniem jego wartości początkowej. W przypadku środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny jego wartością początkową będzie wartość wynikająca z umowy darowizny. Jeśli umowa nie określa wartości przekazanego nieodpłatnie składnika, to wartość tę ustala się w wysokości ceny sprzedaży albo inaczej ustalonej wartości godziwej takiego samego lub podobnego składnika aktywów. W przypadku gdy przedmiotem nieodpłatnego przyjęcia są środki trwałe, to ujmuje się je i rozlicza w księgach rachunkowych zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu wartość początkową nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego podlegającego amortyzacji ujmuje się drugostronnie na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów", jeśli stosownie do innych ustaw wartość ta nie zwiększa kapitału (funduszu) własnego. Przychód ten podlega systematycznemu rozliczeniu w czasie równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub odpisów umorzeniowych dokonywanych od takiego środka trwałego, zwiększając pozostałe przychody operacyjne lub kapitał (fundusz) własny, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.

Natomiast wartość początkową nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego niepodlegającego amortyzacji ujmuje się drugostronnie na dzień otrzymania na koncie 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Amortyzacji środka trwałego otrzymanego w formie darowizny dokonuje się według zasad ogólnych. Jeżeli nieodpłatnie otrzymany środek trwały służy podstawowej działalności operacyjnej, to bieżące odpisy amortyzacyjne odnosi się w ciężar konta 40-0 "Amortyzacja" i/lub odpowiedniego konta zespołu 5.

Przypominamy, iż w przypadku nieistotnej wartości początkowej składnika majątku otrzymanego nieodpłatnie, spełniającego warunki uznania za środek trwały, możliwe jest stosowanie uproszczeń. Przy czym kwotę graniczną dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej każda jednostka ustala we własnym zakresie i ujmuje w swojej polityce rachunkowości. Sposób postępowania ze środkami trwałymi o niskiej jednostkowej wartości początkowej reguluje art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych.

Kolejnym, możliwym do zastosowania uproszczeniem jest traktowanie niskocennych składników majątku trwałego jak materiałów. Tego rodzaju składników nie ujmuje się w ewidencji środków trwałych, a ich wartość początkową odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów zużycia materiałów pod datą oddania do użytkowania. Jednocześnie przedmioty te mogą zostać objęte pozabilansową ewidencją ilościową lub ilościowo-wartościową.

Co ważne, stosując uproszczenia, jednostka powinna wziąć pod uwagę zasadę istotności, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości w powiązaniu z art. 4 ust. 4 tej ustawy. Przepisy te umożliwiają stosowanie w księgach rachunkowych uproszczeń, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Ewidencja księgowa niskocennych składników majątku trwałego otrzymanych nieodpłatnie

1. Niskocenne składniki majątku ujęte w ewidencji bilansowej środków trwałych:
   a) OT - przyjęcie składnika majątku do ewidencji środków trwałych:
      • jeżeli podlega zbiorczym odpisom amortyzacyjnym:
         - Wn konto 01 "Środki trwałe",
         - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      • jeżeli nie podlega amortyzacji lub podlega amortyzacji jednorazowej:
         - Wn konto 01 "Środki trwałe",
         - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",
   b) PK - odpis amortyzacyjny miesięczny lub jednorazowy:
         - Wn konto 40-0 "Amortyzacja" lub odpowiednie konto zespołu 5,
         - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych"
          oraz równolegle do odpisów amortyzacyjnych (jeżeli podlega zbiorczym odpisom):
         - Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
         - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".
2. Niskocenne składniki majątku nieujęte w ewidencji bilansowej środków trwałych:
   a) odniesienie wartości składnika majątku w koszty zużycia materiałów:
         - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii" lub konto zespołu 5,
         - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",
   b) ujęcie w ewidencji pozabilansowej, jeśli jest prowadzona (zapis jednostronny):
         - Wn konto 09 "Niskocenne składniki majątku".

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.