środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021

Rozliczenie dotacji otrzymanej na zakup środka trwałego, który został przekwalifikowany do inwestycji

Nieruchomość, której zakup był w części sfinansowany dotacją, została przekwalifikowana ze środków trwałych do inwestycji. Kwota dotacji stopniowo zwiększała pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych nieruchomości. Nieruchomość inwestycyjna obecnie nie jest wykazywana w środkach trwałych, jedynie podatkowo, na kontach pozabilansowych. Równocześnie z rozliczeń międzyokresowych przychodów odnosimy kwoty odpisów na pozostałe przychody operacyjne. Czy takie księgowanie jest poprawne?

Dotacja otrzymana na zakup środka trwałego

W świetle art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Ewidencja księgowa dotacji na zakup środka trwałego

1. WB - wpływ dotacji na zakup lub budowę środka trwałego:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

2. PK - rozliczanie dotacji otrzymanej na zakup lub budowę środka trwałego (równolegle do odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego):

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Przekwalifikowanie do inwestycji środka trwałego sfinansowanego dotacją

Do nieruchomości inwestycyjnych - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości - zalicza się te nieruchomości (w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle, budynki, lokale stanowiące odrębną własność, a także spółdzielcze prawo do lokalu), które są posiadane przez jednostkę (nabyte lub wytworzone we własnym zakresie) w celu osiągnięcia bezpośrednich korzyści, np. w postaci wzrostu ich wartości lub uzyskania pożytków, np. z najmu, dzierżawy. Natomiast środki trwałe przynoszą korzyści pośrednio, są one używane przez jednostkę na potrzeby prowadzonej działalności operacyjnej. Decyzję o zaliczeniu nieruchomości do inwestycji podejmuje kierownik jednostki, uwzględniając aktualny sposób jej wykorzystania przez jednostkę. Bez znaczenia jest natomiast cel w jakim została pierwotnie pozyskana.

art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości wynika, iż nieruchomości inwestycyjne wycenia się:

 • według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5art. 33 ust. 1 ww. ustawy lub
 • według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.

Wybrana przez jednostkę metoda wyceny powinna zostać opisana w zasadach (polityce) rachunkowości tej jednostki.

Szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przekwalifikowania nieruchomości inwestycyjnych zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11). Według pkt 9.23 tego standardu, przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych następuje wtedy, gdy jednostka zakończyła użytkowanie nieruchomości na potrzeby działalności operacyjnej i oczekuje realizacji korzyści ekonomicznych wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości lub korzyści ekonomiczne będą uzyskiwane z transakcji niestanowiących podstawowej działalności operacyjnej jednostki.

Jeżeli jednostka wycenia nieruchomości inwestycyjne według zasad stosowanych do środków trwałych, to przeniesienie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji nie spowoduje zmiany wartości księgowej brutto i umorzenia przekwalifikowanego składnika majątku. Z kolei, gdy nieruchomość pierwotnie zakwalifikowana do środków trwałych zostaje przekwalifikowana do inwestycji, wycenianej w cenie rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej, różnicę między wartością księgową netto przekwalifikowanej nieruchomości a jej wartością rynkową lub inaczej określoną wartością godziwą (ustaloną na dzień przekwalifikowania), ujmuje się w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych (por. pkt 9.24-9.25 KSR nr 11).

Ewidencja księgowa przekwalifikowania środka trwałego do nieruchomości inwestycyjnej

1. PK - przekwalifikowanie środka trwałego do nieruchomości inwestycyjnej wycenianej według zasad stosowanych dla środków trwałych:

a) przeksięgowanie wartości początkowej nieruchomości:

- Wn konto 04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa",
- Ma konto 01 "Środki trwałe",

b) przeksięgowanie dotychczasowego umorzenia środka trwałego:

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
- Ma konto 07-3 "Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa".

2. PK - przekwalifikowanie środka trwałego do nieruchomości inwestycyjnej wycenianej według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej:

a) ujęcie nieruchomości inwestycyjnej według wartości rynkowej: Wn konto 04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa",

b) wyksięgowanie nieruchomości z ewidencji środków trwałych według ceny nabycia: Ma konto 01 "Środki trwałe",

c) wyksięgowanie dotychczasowych odpisów umorzeniowych: Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",

d) różnica pomiędzy wartością rynkową nieruchomości a jej wartością księgową netto:

- gdy wartość bilansowa jest mniejsza od wartości rynkowej: Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",
- gdy wartość bilansowa jest większa od wartości rynkowej: Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

Rozliczenie dotacji na dzień przekwalifikowania środka trwałego do inwestycji

Co do zasady przepisy art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości odnoszą się do środków trwałych oraz prac rozwojowych. Jednak - naszym zdaniem - w przypadku gdy nieruchomość inwestycyjna jest wyceniana według zasad stosowanych do środków trwałych, zaliczoną do rozliczeń międzyokresowych przychodów dotację można rozliczać według zasad określonych w ww. przepisie, tj. kwotą dotacji zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tej nieruchomości.

Natomiast w przypadku inwestycji wycenianej w cenie rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej, wskazane jest przeksięgowanie nierozliczonej do dnia przekwalifikowania dotacji na pozostałe przychody operacyjne.

Przykład

I. Założenia:

Jednostka posiada nieruchomości (lokale) zaliczone do środków trwałych, których zakup był sfinansowany w 40% dotacją. Wartość początkowa lokali wynosi: 600.000 zł, a dotychczasowe umorzenie: 75.000 zł. W marcu 2021 r. jednostka przeznaczyła te nieruchomości pod wynajem. Dokonała zatem na dzień 31 marca 2021 r. ich przekwalifikowania do inwestycji. Zgodnie z polityką rachunkowości inwestycje w nieruchomości są wyceniane w cenach rynkowych. Na dzień przekwalifikowania saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów wynosiło: 210.000 zł. Wycena nieruchomości została zlecona rzeczoznawcy majątkowemu. Przeprowadzona przez niego wycena wykazała, że na dzień 31 marca 2021 r. wartość rynkowa tych nieruchomości wynosi: 750.000 zł.

II. Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przekwalifikowanie na koniec marca 2021 r. lokali ze środków trwałych do inwestycji:      
   a) wartość rynkowa lokali 750.000 zł 04  
   b) wyksięgowanie wartości początkowej lokali z ewidencji środków trwałych 600.000 zł   01
   c) wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia lokali 75.000 zł 07-1  
   d) różnica między wartością rynkową a niższą od niej wartością bilansową:
       750.000 zł - (600.000 zł - 75.000 zł) = 
225.000 zł   76-0
2. PK - rozliczenie salda konta 84 (przeksięgowanie kwoty dotacji na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych) 210.000 zł 84 76-0

III. Księgowania:

Rozliczenie dotacji otrzymanej na zakup środka trwałego, który został przekwalifikowany do inwestycji

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.