środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019

Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych

Spółka jawna zakupiła nowy samochód osobowy i wprowadziła go do ewidencji środków trwałych. Jak w księgach rachunkowych należy ująć koszty ubezpieczenia tego samochodu, w tym ubezpieczenia AC? Jak zaksięgować nierozliczone koszty ubezpieczenia w przypadku sprzedaży tego samochodu?

Koszty ubezpieczenia samochodu (w tym ubezpieczenia AC) w księgach rachunkowych kwalifikuje się do kosztów działalności operacyjnej i ewidencjonuje na koncie 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" i/lub odpowiednim koncie zespołu 5. Koszty te rozlicza się generalnie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, bowiem dotyczą one zwykle przyszłych okresów sprawozdawczych. W momencie sprzedaży samochodu jednostka powinna zaprzestać aktywowania kosztów ubezpieczenia, a nierozliczoną kwotę odpisać w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Dla celów bilansowych koszty ubezpieczenia samochodu zalicza się do kosztów działalności operacyjnej bez żadnych limitów kwotowych czy procentowych. Natomiast pod względem podatkowym, z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (por. art. 23 ust. 1 pkt 47 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 49 updop). Ograniczenie to dotyczy składek na ubezpieczenie, ustalanych w oparciu o wartość samochodu przyjętą do celów ubezpieczenie, tj. generalnie składek na ubezpieczenie AC. W sytuacji gdy część składki na ubezpieczenie AC nie stanowi kosztu podatkowego, w ewidencji analitycznej do konta 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" i/lub odpowiedniego konta zespołu 5, jednostka może wyodrębnić konto, na którym będzie ujmowała koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów i konto, gdzie będą ewidencjonowane koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Polisy ubezpieczeniowe dotyczą często przyszłych okresów sprawozdawczych. Przykładowo polisa zawarta na okres od 11 kwietnia 2019 r. do 10 kwietnia 2020 r. dotyczy dwóch lat, zatem koszty ubezpieczenia wskazane jest rozliczać w czasie (por. art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Rozliczanie (odpisywanie) tych kosztów na odpowiednie okresy powinno nastąpić od momentu rozpoczęcia obowiązywania polisy i może to być w miesiącu rozpoczęcia obowiązywania lub miesiącu następnym, jeżeli pierwszy okres nie obejmuje pełnego miesiąca. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki. Przyjęty sposób stosuje się w sposób ciągły. Takie rozwiązanie podziału kosztów wynika także z zasady współmierności, określonej w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Przepis ten stanowi, że dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Do ewidencji już poniesionych kosztów (o charakterze operacyjnym) dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych służy konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Kwotę do rozliczenia przypadającą na jeden okres można ustalić, dzieląc kwotę kosztów na liczbę okresów, na które koszt ma być rozliczony. Przykładowo bieżący odpis kosztów ubezpieczenia ustala się najczęściej, dzieląc kwotę na liczbę miesięcy lub na liczbę dni.

Warto pamiętać, że do kosztów ubezpieczenia można zastosować uproszczenie polegające na odstąpieniu od stosowania rozliczeń międzyokresowych kosztów i zaliczeniu wydatków dotyczących kilku okresów sprawozdawczych do kosztów działalności w miesiącu ich poniesienia, o ile kwota ta nie wpłynie istotnie na wynik finansowy (por. art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Przy czym składkę ubezpieczeniową dotyczącą dwóch lat obrotowych wskazane jest rozliczać proporcjonalnie do tych lat, następująco:

1) w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego ująć jednorazowy odpis ubezpieczenia w części dotyczącej bieżącego roku obrotowego oraz

2) w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego - na początku tego roku obrotowego - ująć jednorazowy odpis w kwocie przypadającej na ten rok obrotowy.

Należy wskazać, że tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy kwoty wynikające z polisy są niewielkie (nieistotne), jednorazowy odpis kosztów może dotyczyć całego okresu trwania umowy ubezpieczenia.

W pytaniu mowa jest również o ewentualnej sprzedaży samochodu i o nierozliczonej składce AC. W momencie sprzedaży samochodu jednostka powinna zakończyć aktywowanie kosztów ubezpieczenia, a nierozliczoną kwotę odnieść w ciężar konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" w korespondencji z kontem 64-0.

W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, rozliczenie pozostałej części ubezpieczenia w księgach rachunkowych należy przeprowadzić za pośrednictwem konta 79-0 "Obroty wewnętrzne" oraz konta 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych". Co ważne, w jednostce ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4 stosuje się tylko konto 79-0.

Przykład

I. Założenia:

W kwietniu 2019 r. jednostka sprzedała samochód objęty ubezpieczeniem OC i AC. Na koniec kwietnia na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów widniało saldo nierozliczonej polisy w wysokości: 1.000 zł. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5, a rachunek zysków i strat sporządza w wariancie porównawczym.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - wyksięgowanie nierozliczonej kwoty ubezpieczenia:      
   a) odpisanie nierozliczonych do momentu sprzedaży samochodu
        aktywowanych kosztów ubezpieczenia
1.000 zł 79-1 64-0
   b) zarachowanie nierozliczonej kwoty ubezpieczenia w ciężar
        pozostałych kosztów operacyjnych
1.000 zł 76-1 79-0

III. Księgowania:

Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.