środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020

Wniesienie do spółki z o.o. aportu w postaci nieruchomości obciążonej hipoteką

Wspólnik wniósł do spółki z o.o. nieruchomość jako wkład niepieniężny (aport). Nieruchomość ta w dziale czwartym księgi wieczystej jest obciążona hipoteką w związku z kredytem udzielonym przez bank. Spółka z o.o. będzie zatem również zobowiązana do spłaty kredytu. Jak ująć w księgach rachunkowych spółki otrzymaną aportem nieruchomość oraz ustanowioną hipotekę?

Nieruchomość obciążona hipoteką może zostać wniesiona aportem do spółki z o.o. przez wspólnika (właściciela tej nieruchomości). Jeżeli nieruchomość spełnia definicję środków trwałych, to w księgach spółki można ją odnieść na stronę Wn konta 01 "Środki trwałe" w korespondencji ze stroną Ma konta 24 "Pozostałe rozrachunki". Z kolei wartość nominalną wydanych w zamian udziałów ujmuje się pod datą rejestracji w KRS podwyższenia kapitału, zapisem: Wn konto 24, Ma konto 80 "Kapitał zakładowy". Z kolei zabezpieczenie rzeczowe w postaci hipoteki ujmuje się w ewidencji pozabilansowej na stronie Ma konta 29 "Zobowiązania warunkowe".

Wkłady wnoszone do spółki z o.o. mogą mieć charakter pieniężny lub niepieniężny (tzw. aporty). W przypadku zawarcia lub zmiany umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy, tj. w trybie S24, wkład wspólnika może być wyłącznie pieniężny (por. art. 158 § 11 i § 12 K.s.h.). Poza trybem S24 aporty mogą być wnoszone na etapie zawiązywania spółki bądź w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. W razie wniesienia wkładu niepieniężnego umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów (por. art. 158 § 1 K.s.h.). Wkład niepieniężny musi posiadać tzw. zdolność aportową. Przepisy nie definiują tego pojęcia. Wskazać jednak należy, że wkład niepieniężny posiada zdolność aportową tylko wtedy, gdy jest zbywalny i posiada zdolność bilansową, tj. można go wycenić, oznaczyć i umieścić w bilansie po stronie aktywów. Poza tym wkład musi być przydatny i faktycznie dostępny dla spółki i powinien mieć tzw. zdolność egzekucyjną. Przedmiotem wkładu niepieniężnego może być przykładowo:

 • prawo własności rzeczy (ruchomych i nieruchomych),
   
 • udział we współwłasności nieruchomości oraz ruchomości (dotyczy współwłasności w częściach ułamkowych),
   
 • przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część.

Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204), w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka). Właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką może nadal swobodnie nią rozporządzać. Zatem nieruchomość ta może zostać wniesiona przez wspólnika (właściciela tej nieruchomości) aportem do spółki z o.o. w celu objęcia udziałów w jej kapitale zakładowym.

Spółka z o.o., która otrzymała aport w postaci nieruchomości obciążonej hipoteką, ujmuje tę nieruchomość w księgach rachunkowych według wartości określonej w umowie spółki oraz faktury - jeśli wystąpił obowiązek jej wystawienia.

Ewidencja księgowa ujęcia nieruchomości obciążonej hipoteką

1. OT - wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych (pominięto kwestie VAT):
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika).
2. PK - wartość nominalna udziałów składająca się na kapitał zakładowy (podstawowy) - ujęcie pod datą wpisu do KRS:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika),
      - Ma konto 80 "Kapitał zakładowy".

Zabezpieczenie rzeczowe w postaci hipoteki stanowi zobowiązanie warunkowe. Jest to obowiązek wykonania świadczenia, którego powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń (por. art. 3 ust. 1 pkt 28 ustawy o rachunkowości). Takie zobowiązanie ujmuje się w ewidencji pozabilansowej, zapisem jednostronnym na stronie Ma konta 29-1 "Zobowiązania warunkowe" (w analityce: Zabezpieczenie rzeczowe - hipoteka). Zobowiązanie to trzeba na bieżąco monitorować i w momencie, gdy stanie się prawdopodobne, tj. zaistnieją zdarzenia, które je warunkują, należy utworzyć rezerwę w trybie art. 35d ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. W myśl bowiem tego przepisu jednostki są zobowiązane do tworzenia rezerw na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Ujęcie w ewidencji księgowej tych rezerw polega na zwiększeniu pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

W sytuacji gdy wspólnik zaprzestanie spłaty wierzytelności i wierzyciel zwróci się o spłatę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę. Natomiast niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe. W omawianej sytuacji utworzoną rezerwę zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Ewidencja księgowa rezerwy na przyszłe zobowiązania

1. PK - utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązanie:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 83 "Rezerwy".
2. PK - ujęcie zobowiązania wobec wierzyciela i jednoczesne zmniejszenie rezerwy:
      - Wn konto 83 "Rezerwy",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wierzyciela).
3. PK - wyksięgowanie zobowiązania warunkowego z ewidencji pozabilansowej - zapis jednostronny: Wn konto 29-1 "Zobowiązania warunkowe" (w analityce: Zabezpieczenie rzeczowe - hipoteka).
4. WB - spłata zobowiązania:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wierzyciela),
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
5. PK - ustanie przyczyny, dla której utworzono rezerwę:
      - Wn konto 83 "Rezerwy",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.