środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016

Ewidencja likwidacji środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

Posiadamy środek trwały, który otrzymaliśmy w darowiźnie. Nie będzie on już używany, dlatego zdecydowaliśmy się postawić go w stan likwidacji i następnie fizycznie zlikwidować. Na jakie konto odnieść nieumorzoną wartość początkową tego środka trwałego? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1023001)

Fakt postawienia środka trwałego w stan likwidacji oznacza, że zostaje on wycofany z użytkowania. Stanowi to podstawę do wyksięgowania go z ewidencji bilansowej środków trwałych. Gdy nie jest on jeszcze w pełni zamortyzowany, tak jak w sytuacji przedstawionej w pytaniu, wówczas nieumorzoną część jego wartości początkowej odnosi się do pozostałych kosztów operacyjnych. Stanowi o tym art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Wyksięgowania dokonuje się w oparciu o dokument "LT - likwidacja środka trwałego" zapisem:

a) wartość początkowa środka trwałego

- Ma konto 01 "Środki trwałe",

b) dotychczasowe umorzenie

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",

c) część nieumorzona (tzw. wartość netto)

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".


Druk dowodu LT dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Rachunkowość.


Wskazane jest, aby do czasu zakończenia likwidacji wartość początkową likwidowanego środka trwałego ująć w ewidencji pozabilansowej na koncie 09-1 "Środki trwałe w likwidacji". Dokonuje się tego zapisem jednostronnym po stronie Wn konta 09-1. Środek trwały w likwidacji pozostaje na tym koncie do czasu jego faktycznego złomowania czy demontażu, skąd będzie podlegał wyksięgowaniu na podstawie protokołu likwidacyjnego (zapis jednostronny po stronie Ma konta 09-1).

Jeżeli likwidowany składnik majątku otrzymano w formie darowizny, to trzeba mieć na uwadze, że uprzednio wartość tego środka trwałego została odniesiona na konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Należało tego dokonać na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują m.in. wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ujętą na koncie 84 kwotę jednostka zobowiązana była następnie przeksięgowywać na konto pozostałych przychodów operacyjnych - równolegle do dokonywanych od tego środka trwałego odpisów amortyzacyjnych.

Skoro likwidowany środek trwały, który otrzymano w formie darowizny, nie jest jeszcze w 100% zamortyzowany, to na koncie 84 figuruje kwota, która odpowiada jego wartości nieumorzonej (tj. kwocie netto). Kwotę tę z chwilą postawienia środka trwałego w stan likwidacji odnosi się jednorazowo na pozostałe przychody operacyjne zapisem:

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Przykład

Założenia

  1. W lipcu 2016 r. jednostka postawiła w stan likwidacji nieprzydatną maszynę produkcyjną o wartości początkowej 30.000 zł i dotychczasowym umorzeniu 24.000 zł.
     
  2. Maszyna ta została otrzymana w drodze darowizny. Na dzień postawienia jej w stan likwidacji na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" figurowała kwota 6.000 zł.
     
  3. Załóżmy, że fizycznej likwidacji maszyny dokonano w sierpniu 2016 r. Wartość usługi złomowania wyniosła 330 zł (w przykładzie pominięto VAT).

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT - postawienie maszyny w stan likwidacji:          
   a) wartość początkowa maszyny   30.000 zł   01
   b) dotychczasowe umorzenie  24.000 zł 07-1  
   c) nieumorzona wartość  6.000 zł 76-1  
   d) wyksięgowanie z konta 84 równowartości nieumorzonej kwoty 6.000 zł 84 76-0
2. Ujęcie w lipcu br. maszyny w ewidencji pozabilansowej
(zapis jednostronny):
30.000 zł 09-1 -
3. Faktura - zarachowanie do kosztów usługi złomowania maszyny: 330 zł 76-1 30
4. Wyksięgowanie w sierpniu br. maszyny z ewidencji pozabilansowej
(zapis jednostronny):
30.000 zł - 09-1

Księgowania

Ewidencja likwidacji środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

Ewidencja pozabilansowa

Ewidencja likwidacji środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60