środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017

Ewidencja likwidacji środka trwałego w budowie

Ze względu na zbyt wysokie koszty budowy w kwietniu 2017 r. podjęliśmy decyzję o ostatecznym zaniechaniu i likwidacji rozpoczętej przed dwoma laty inwestycji polegającej na budowie i montażu linii produkcyjnej. Wszystkie koszty związane z tą inwestycją księgowaliśmy na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Jakich zapisów księgowych powinniśmy dokonać w związku z likwidacją zaniechanej inwestycji?

Koszty inwestycji związanej z budową i montażem linii produkcyjnej ujęte na koncie 08 "Środki trwałe w budowie", w stosunku do której zdecydowano o jej zaniechaniu, podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.

Jeżeli dany podmiot we własnym zakresie buduje środek trwały, wówczas wszystkie koszty związane z tą budową księguje na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Następnie kwotę poniesionych kosztów składających się na wartość początkową tego środka trwałego przeksięgowuje pod datą przyjęcia tego składnika majątku do używania zapisem:

- Wn konto 01 "Środki trwałe",

- Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Gdy w trakcie prowadzonych prac zostanie podjęta decyzja o zaniechaniu budowy (np. z uwagi na zbyt wysokie koszty) i postawieniu jej w stan likwidacji, konieczne jest wyksięgowanie poniesionych nakładów z konta 08. Nie spełniają już one bowiem definicji aktywów, określonej w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, gdyż nie spowodują w przyszłości wpływu do jednostki korzyści ekonomicznych. Koszty poniesione na budowę zgromadzone na koncie 08 podlegają, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości, przeksięgowaniu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".


Przeksięgowanie nakładów na konto pozostałych kosztów operacyjnych powinno nastąpić najpóźniej do końca roku obrotowego, w którym zdecydowano o zaniechaniu budowy.


Istotne jest, aby odróżnić postawienie środka trwałego w budowie w stan likwidacji od jego fizycznej likwidacji. Może bowiem wystąpić sytuacja, w której zostanie podjęta decyzja o likwidacji rozpoczętej inwestycji, tj. budowy środka trwałego, natomiast faktyczna likwidacja nastąpi dopiero w terminie późniejszym. Wskazane jest wówczas, aby wartość poniesionych nakładów na budowę środka trwałego (tych, które figurowały na koncie 08) ująć w ewidencji pozabilansowej. Nakłady te pod datą postawienia budowy w stan likwidacji wprowadza się po stronie Wn (zapisem jednostronnym) na konto 09-1 "Środki trwałe w budowie w likwidacji", gdzie będą figurowały do czasu zakończenia likwidacji. Następnie nastąpi ich wyksięgowanie po stronie Ma konta 09-1 (zapisem jednostronnym) na podstawie protokołu likwidacji.

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60