środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Zakup środka trwałego udokumentowany fakturą z oznaczeniem "procedura marży"

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupiliśmy środek trwały. Zakup ten został udokumentowany fakturą z oznaczeniem "procedura marży". Jak zaksięgować taki zakup?

Zakup środka trwałego udokumentowany fakturą z oznaczeniem
rys. Zakup środka trwałego udokumentowany fakturą z oznaczeniem "procedura marży"

Na podstawie art. 106e ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi, zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 ww. ustawy, kwota marży, faktura powinna zawierać wyłącznie dane określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-8 i 15-17 ustawy o VAT, a także odpowiednio wyrazy "procedura marży - towary używane", "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki".

Aktywne druki i formularze Faktury z oznaczeniem
"procedura marży" dostępne są
w serwisie www.druki.gofin.pl
w zakładce Podatek VAT

Faktura oznaczona tymi wyrazami nie zawiera ceny jednostkowej, kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen (w tym w formie rabatu), wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto oraz kwoty podatku z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami i zwolnioną z VAT. Podatnik wystawiający taką fakturę wpisuje jedynie kwotę należności ogółem (wartość sprzedaży brutto).

Brak obowiązku wykazywania wartości netto i kwot podatku wiąże się z faktem, iż podatek należny od transakcji dokumentowanych fakturami oznaczonymi wyrazami "procedura marży" nie podlega odliczeniu u nabywcy. Nabywca nie ujmuje więc takich faktur w rejestrze zakupów.

Jeśli fakturą oznaczoną wyrazami "procedura marży" udokumentowano zakup środka trwałego, to jednostka może ten zakup ująć w księgach rachunkowych następującymi zapisami:
   1) wartość zakupu (łączna kwota):
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
   2) rozliczenie zakupu:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Warto przy tym przypomnieć, iż środki trwałe wymagające - przed przyjęciem do użytkowania - montażu lub przystosowania do używania ujmuje się na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Dopiero pod datą przyjęcia ich do używania, na podstawie dokumentu OT, dokonuje się zapisu:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Na koncie 08 mogą być także przejściowo ujmowane zakupy środków trwałych niewymagających montażu. Decyzja w tej sprawie powinna zostać zapisana w zakładowym planie kont jednostki.

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60