środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1174) z dnia 9.04.2015

Ujęcie w księgach środka trwałego częściowo sfinansowanego z dotacji

Jednostka nabyła maszynę produkcyjną, której wartość netto została sfinansowana w 70% ze środków pochodzących z dotacji unijnej. W jaki sposób należy ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych jednostki? Czy odpisów amortyzacyjnych możemy dokonywać od całkowitej wartości maszyny, czy tylko od 30%?

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, co do zasady, powinny zostać zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości ich kwota ujęta na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów stopniowo - równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od nabytych lub wytworzonych środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł - powinna zwiększać pozostałe przychody operacyjne. W sytuacji, o której mowa w pytaniu, gdy maszyna produkcyjna stanowiąca środek trwały jednostki została częściowo sfinansowana dotacją, to na konto pozostałych przychodów operacyjnych odnosi się część kwoty odpowiadającą wielkości otrzymanego wsparcia.

Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego sfinansowanego dotacją dokonuje się na zasadach ogólnych z uwzględnieniem art. 32 ustawy o rachunkowości, tj. od wartości początkowej niepomniejszonej o kwotę dotacji. Należy mieć na uwadze, że dla celów podatkowych odpisy amortyzacyjne w części sfinansowanej z dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop). W związku z tym wskazane jest ujmowanie ich wartości w tej części, której nie uwzględnia się w rachunku podatkowym, na koncie analitycznym do konta 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja NKUP).

Przykład

Założenia

 1. W marcu br. jednostka nabyła maszynę produkcyjną za kwotę netto 120.000 zł, której zakup w 70% sfinansowano z dotacji.
   
 2. W miesiącu nabycia maszynę przyjęto do używania i wprowadzono do ewidencji środków trwałych.
   
 3. Ustalono, że maszyna będzie amortyzowana według stawki wynoszącej 20%. Miesięczny odpis dokonywany od kwietnia 2015 r. wyniósł 2.000 zł, tj. (120.000 zł × 20%) : 12 m-cy.
   
 4. Jednostka rozlicza koszty działalności operacyjnej tylko na kontach zespołu 4.
   
 5. W celu uproszczenia pominięto kwestię VAT.


Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma

1. Faktura dokumentująca zakup maszyny

120.000 zł 08 24

2. WB - wpływ dotacji na zakup środka trwałego

84.000 zł 13-0 84

3. OT - przyjęcie maszyny do używania

120.000 zł 01 08

4. PK - odpis amortyzacyjny za kwiecień 2015 r.

     
   a) część stanowiąca koszty podatkowe 600 zł 40 07-1
   b) część niestanowiąca kosztów podatkowych  1.400 zł 40 07-1

5. PK - odniesienie do przychodów 70% odpisu amortyzacyjnego

1.400 zł 84 76-0

Księgowania

Ujęcie w księgach środka trwałego częściowo sfinansowanego z dotacji

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60