środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015

Ujęcie w księgach przychodu ze sprzedaży złomu

Postawiliśmy w stan likwidacji całkowicie zamortyzowane maszyny produkcyjne w związku z zakupem nowych maszyn. Obecnie dokonaliśmy ich fizycznej likwidacji. Uzyskany z tej likwidacji złom przyjęliśmy do magazynu materiałów. Złom ten zamierzamy sprzedać na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jakich księgowań dokonać w księgach rachunkowych?

Ujęcie w księgach przychodu ze sprzedaży złomu
rys. Ujęcie w księgach przychodu ze sprzedaży złomu

W związku z postawieniem środka trwałego w stan likwidacji wystawia się dowód "LT - Likwidacja środka trwałego". Dokument ten jest podstawą wyksięgowania z ewidencji bilansowej likwidowanego środka trwałego. Jeśli środek trwały, który postawiono w stan likwidacji, jest już w 100% zamortyzowany, podlega on wyksięgowaniu z ksiąg rachunkowych w jego wartości początkowej w następujący sposób:

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",

- Ma konto 01 "Środki trwałe".

Gdy likwidowany środek trwały nie jest całkowicie umorzony, wartość księgową netto tego środka trwałego, czyli wartość nieumorzoną, odnosi się, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości, na konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne". W ewidencji księgowej jednostka może dokonać następującego księgowania:

a) kwota dotychczasowego umorzenia

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",

- Ma konto 01 "Środki trwałe",

b) wartość nieumorzona, tj. wartość księgowa netto środka trwałego

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 01 "Środki trwałe".

Jeżeli w związku z likwidacją jednostka poniesie również dodatkowe koszty, to ich wartość także powinna ująć w pozostałych kosztach operacyjnych.

Trzeba pamiętać, że postawienie środka trwałego w stan likwidacji nie zawsze jest jednoznaczne z jego fizyczną likwidacją. Może bowiem w jednostce mieć miejsce sytuacja, w której środek trwały przestaje być już używany, lecz z różnych przyczyn jego likwidacja następuje dopiero w terminie późniejszym. W takim przypadku wskazane jest, aby pod datą wyksięgowania środka trwałego z konta 01 "Środki trwałe" ująć go w ewidencji pozabilansowej. Wartość początkową postawionego w stan likwidacji środka trwałego odnosi się zatem na stronę Wn konta pozabilansowego 09 "Środki trwałe w likwidacji" zapisem jednostronnym. Wyksięgowanie środka trwałego z konta 09 po stronie Ma nastąpi po zakończeniu likwidacji na podstawie protokołu fizycznej likwidacji środka trwałego.


Druk LT oraz wzór protokołu fizycznej likwidacji środka trwałego dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Rachunkowość.


Wartość odzyskanego złomu z likwidacji środków trwałych, który jednostka przyjęła do magazynu materiałów, odnosi się do pozostałych przychodów operacyjnych zapisem:

- Wn konto 31 "Materiały",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Na koncie 76-0 ujmuje się także przychód osiągnięty ze sprzedaży złomu. Z kolei wartość sprzedanego złomu można zaksięgować na zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 31 "Materiały".

Przykład

Założenia

  1. W kwietniu 2015 r. postawiono w jednostce w stan likwidacji całkowicie umorzone maszyny produkcyjne stanowiące środki trwałe o łącznej wartości początkowej 67.000 zł. Maszyny te ujęto na koncie pozabilansowym 09 "Środki trwałe w likwidacji".
     
  2. W maju 2015 r. dokonano fizycznej likwidacji maszyn. Wartość usługi złomowania na podstawie otrzymanej faktury wyniosła 260 zł (pominięto kwestię VAT). Uzyskany w wyniku likwidacji złom o wartości 1.300 zł przyjęto do magazynu materiałów.
     
  3. Cały złom sprzedano za 1.400 zł netto osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sprzedawca opodatkował tę sprzedaż na zasadach ogólnych stawką 23% (wystawiono paragon fiskalny).

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura za złomowanie maszyn: 260 zł 76-1 30
2. Pz - przyjęcie złomu do magazynu: 1.300 zł 31 76-0
3. Paragon fiskalny - zarachowanie przychodu ze sprzedaży złomu:       
   a) wartość netto 1.400 zł    76-0
   b) VAT należny (23%) 322 zł    22-1
   c) wartość brutto 1.722 zł 20  
4. Wz - rozchód złomu z magazynu: 1.300 zł 76-1 31
5. PK - wyksięgowanie wartości zlikwidowanych maszyn z ewidencji pozabilansowej (zapis jednostronny): 67.000 zł - 09

Księgowania

Ujęcie w księgach przychodu ze sprzedaży złomu

Ewidencja pozabilansowa

Ujęcie w księgach przychodu ze sprzedaży złomu

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60