środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015

Przychód ze sprzedaży środka trwałego w ewidencji księgowej

Dokonaliśmy sprzedaży całkowicie zamortyzowanego środka trwałego. Na jakim koncie ująć przychód z tej sprzedaży? Jak to zdarzenie wykazać w rachunku zysków i strat?

Przychód ze sprzedaży środka trwałego w ewidencji księgowej
rys. Przychód ze sprzedaży środka trwałego w ewidencji księgowej

Koszty i przychody związane ze zbyciem środków trwałych, jako związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, zalicza się do pozostałych kosztów lub przychodów operacyjnych. Tak stanowi art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości. Przychód, jaki jednostka uzyskała w związku ze sprzedażą środka trwałego, należy zatem odnieść w księgach rachunkowych na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Jeżeli sprzedany środek trwały był całkowicie zamortyzowany, to jego wyksięgowanie z ewidencji bilansowej odbywa się na podstawie dowodu LT w następujący sposób:

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",

- Ma konto 01 "Środki trwałe".

Gdyby ten składnik majątku nie był zamortyzowany w 100%, to jego nieumorzoną wartość należałoby odnieść na konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

W rachunku zysków i strat wynik ze zbycia środków trwałych prezentowany jest per saldo. Dlatego pytająca jednostka, która osiągnęła zysk ze zbycia środków trwałych, powinna ująć tę wartość w rachunku zysków i strat za 2015 r. - przy założeniu, że sprawozdanie finansowe przygotowuje według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w pozycji G.I (wariantu kalkulacyjnego) lub D.I (wariantu porównawczego) jako "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych".

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60