środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015

Wydatki na zakup materiałów wykorzystywanych przy budowie środka trwałego

Otrzymaliśmy fakturę za zakup kostki brukowej oraz palet magazynowych. Kostka brukowa zostanie zużyta na budowę środka trwałego. Nie wiemy jeszcze jak wykorzystamy palety. Być może posłużą jako deski do budowy lub zostaną zwrócone dostawcy. Czy palety można od razu zaksięgować na wartość środka trwałego w budowie?

Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych w ich wartości początkowej. Wartość początkowa środka trwałego jest podstawą ustalenia i dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dla środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie wartość początkową wyznacza się według kosztu wytworzenia. Koszt wytworzenia środka trwałego obejmuje ogół kosztów (bezpośrednio i pośrednio związanych z budową) poniesionych przez jednostkę za okres jego budowy do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania (zob. art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości). Do kosztów wytworzenia środka trwałego zalicza się w szczególności koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem środka trwałego, czyli między innymi wartość zużytych materiałów w cenie nabycia (zakupu), usług obcych, wynagrodzeń pracowników zatrudnianych bezpośrednio przy budowie środka trwałego, koszty montażu oraz wszelkie inne koszty poniesione przed przekazaniem środka trwałego do używania. Koszt wytworzenia środka trwałego w czasie budowy pomniejszają stwierdzone niedobory, ubytki naturalne, a także straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych.

www.czasopismaksięgowych.pl
Więcej na temat środków trwałych
można przeczytać w serwisie
www.srodkitrwale.pl

Przypominamy, że do momentu przekazania środka trwałego do używania, wszystkie koszty jego budowy gromadzi się po stronie Wn na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Przyjęcie środka trwałego do używania po zakończeniu budowy ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

      – Wn konto 01 "Środki trwałe",
      – Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Z treści pytania wynika, że jednostka buduje nowy środek trwały i w ramach tej budowy zakupiła kostkę brukową, którą dostawca dostarczył na paletach. W księgach rachunkowych palety zalicza się do opakowań. Przy czym opakowania mogą być wypożyczane, czyli najczęściej przekazywane za kaucją lub też sprzedawane. Opakowania sprzedawane są przedmiotem umowy kupna-sprzedaży, a to oznacza obowiązek ich zafakturowania. Jednostka otrzymała fakturę dotyczącą kostki brukowej, tj. materiału wykorzystywanego podczas budowy środka trwałego oraz palet będących opakowaniami, o których przeznaczeniu jeszcze nie zdecydowała. Dlatego wskazane jest zakupiony materiał (kostkę brukową) zaliczyć do kosztu wytworzenia środka trwałego i ująć na koncie 08 "Środki trwałe w budowie", a zakupione palety drewniane ująć na koncie 31-6 "Opakowania".

W księgach rachunkowych należy w związku z tym dokonać następujących zapisów:

   1) FZ – faktura zakupu:
      a) wartość brutto faktury:
          – Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
          – Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
          – Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
          – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      c) cena zakupu materiałów zwiększających koszt
           wytworzenia środka trwałego:
          – Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
          – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   2) wartość opakowań przyjętych do magazynu
        w cenie zakupu:
          – Wn konto 31-6 "Opakowania",
          – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Wartość palet pozostanie na koncie 31-6 "Opakowania" do czasu, gdy jednostka podejmie decyzję o ich wykorzystaniu. Wydanie opakowań do zużycia na cele budowy środka trwałego jednostka ujmie zapisem:

      – Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
      – Ma konto 31-6 "Opakowania".

Jeśli jednak jednostka zwróci palety do ich dostawcy, to powinna otrzymać fakturę korygującą, na podstawie której może dokonać w księgach następujących zapisów:

   a) wartość brutto korekty:
      – Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) korekta VAT naliczonego:
      – Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      – Ma konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
   c) wartość zwróconych opakowań w cenie zakupu:
      – Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      – Ma konto 31-6 "Opakowania".

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60