środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016

Otrzymany środek trwały w księgach rachunkowych

W marcu 2016 r. otrzymaliśmy od naszego kontrahenta w ramach umowy darowizny samochód osobowy. Będziemy go używać dłużej niż rok, w związku z czym zakwalifikowaliśmy go do środków trwałych. Na podstawie jakiego dokumentu wprowadzić ten pojazd do ewidencji bilansowej? Czy ująć go w wartości wynikającej z umowy darowizny?

Przychody związane z otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, kwalifikuje się do zdarzeń pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki. Z tego względu przedmiot darowizny ujmuje się w księgach rachunkowych otrzymującego jak pozostały przychód operacyjny (art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h ustawy o rachunkowości).

W sytuacji gdy u obdarowanego nieodpłatnie otrzymany składnik majątku zostanie zaliczony do środków trwałych, wówczas jego wartość nie jest od razu odnoszona do pozostałych przychodów operacyjnych. Składnik ten należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że wartość otrzymanego w formie darowizny środka trwałego podlega ewidencji w korespondencji z kontem 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się bowiem przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych.

Otrzymany w ramach darowizny środek trwały wprowadza się do ewidencji bilansowej pod datą przyjęcia go do używania na podstawie dowodu OT. Jeżeli wartość przedmiotu darowizny została określona w umowie, to stanowi wartość początkową podlegającą wpisaniu do ewidencji środków trwałych.

Przykład

Założenia

  1. W marcu 2016 r. spółka z o.o. otrzymała w ramach darowizny samochód osobowy. Z umowy darowizny wynika, że jego wartość to 51.000 zł.
     
  2. Pojazd ten został zakwalifikowany do środków trwałych (będzie wykorzystywany przez zarząd spółki) i w tym samym miesiącu wprowadzony w oparciu o dowód OT do ewidencji środków trwałych.
     
  3. Ustalono, że roczna stawka amortyzacyjna wynosi 20%. W kwietniu 2016 r. rozpoczęto dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 850 zł, tj. (51.000 zł × 20%) : 12 m-cy.
     
  4. Spółka z o.o. ewidencjonuje koszty działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. OT - przyjęcie w marcu 2016 r. samochodu osobowego otrzymanego w formie darowizny do ewidencji środków trwałych: 51.000 zł 01 84
2. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny za kwiecień 2016 r.: 850 zł  40  07-1 
oraz równolegle 850 zł 55 49
3. PK - przeksięgowanie wartości przychodu równolegle do dokonanego odpisu amortyzacyjnego za kwiecień 2016 r.: 850 zł 84 76-0

Księgowania

Otrzymany środek trwały w księgach rachunkowych

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60