środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016

Jak zaksięgować przekazanie w darowiźnie środka trwałego dla szkoły?

Jednostka przekazała szkole zawodowej, w formie darowizny, maszynę stanowiącą jej środek trwały. Jak ująć tę darowiznę w księgach rachunkowych, jeśli maszyna nie została w pełni zamortyzowana?

Jeśli jednostka przekazała w formie darowizny maszynę produkcyjną, która stanowiła jej środek trwały, to należy wyksięgować ją z ewidencji bilansowej. Można tego dokonać na podstawie dowodu LT. Z pytania wynika, że darowany składnik majątku trwałego nie został w pełni umorzony. Wówczas ostatniego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w miesiącu, w którym maszynę przekazano w ramach darowizny. Wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej może przebiegać zapisami:

a) wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",

- Ma konto 01 "Środki trwałe",

b) nieumorzona wartość początkowa środka trwałego

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 01 "Środki trwałe".

Przy czym należy mieć na uwadze, że w przypadku darowizny środka trwałego jego niezamortyzowanej wartości nie ujmuje się w kosztach podatkowych. Wynika to z treści art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o pdop (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), nieodpłatnie przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa traktowane jest jak odpłatna dostawa towarów. Podlega więc opodatkowaniu VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów bądź ich części składowych. Zatem jeśli jednostka przekazująca środek trwały w ramach darowizny jest czynnym podatnikiem VAT i miała prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem darowanej maszyny, to ma obowiązek odprowadzenia VAT należnego od tej darowizny. Podstawę opodatkowania w tej sytuacji określa art. 29a ust. 2 ustawy o VAT - w uproszczeniu jest nią cena rynkowa ustalona w momencie przekazania środka trwałego. Wartość tego podatku w księgach rachunkowych ujmuje się zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 22-1 "Rozrachunki z tytułu VAT należnego".

Kwota VAT należnego wykazana w związku z darowizną środka trwałego nie stanowi kosztów uzyskania przychodów (por. art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o pdop).

Przykład

Założenia

  1. W lipcu 2016 r. jednostka w ramach darowizny przekazała szkole zawodowej maszynę produkcyjną, która stanowiła jej środek trwały. Wartość początkowa maszyny wynosiła 54.000 zł, a dotychczasowe umorzenie 45.000 zł.
     
  2. Na dzień przekazania maszyny jej wartość rynkowa wynosiła 30.000 zł.
     
  3. Na podstawie dowodu LT maszyna została wyksięgowana z ewidencji środków trwałych.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT - wyksięgowanie przekazanej maszyny z ewidencji środków trwałych:    
   a) dokonane odpisy amortyzacyjne  45.000 zł 07-1 01
   b) nieumorzona wartość początkowa 9.000 zł 76-1 01
2. PK - naliczenie VAT należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania maszyny (30.000 zł × 23%) =  6.900 zł 76-1 22-1

Księgowania

Jak zaksięgować przekazanie w darowiźnie środka trwałego dla szkoły?

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60