środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

Ujęcie w księgach ulepszenia środka trwałego

Posiadamy maszynę produkcyjną, która jest całkowicie zamortyzowana. Maszyna ta nadal jest używana w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. W sierpniu 2016 r. dokupiliśmy część, która spowodowała unowocześnienie maszyny. W jaki sposób to zdarzenie zaksięgować? Od jakiej wartości należy naliczać odpisy amortyzacyjne?

Ujęcie w księgach rachunkowych ulepszenia środka trwałego
rys. Ujęcie w księgach rachunkowych ulepszenia środka trwałego

W przypadku unowocześnienia środka trwałego wartość początkową tego składnika majątku powiększa się o kwotę nakładów poniesionych na jego ulepszenie. Od podwyższonej kwoty nalicza się wówczas odpisy amortyzacyjne według dotychczasowych zasad.

Ulepszenie środka trwałego - w postaci przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji - powoduje, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Wartość tę mierzy się okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami (art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Koszty ulepszenia środka trwałego (np. zakup dodatkowej części) powiększają wartość początkową tego składnika majątkowego. Od powiększonej o koszty ulepszenia wartości początkowej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych na zasadach ogólnych (tj. zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości). Odpisy te w księgach rachunkowych mogą być dokonywane zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja) lub odpowiednie konto zespołu 5,

- Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

W sytuacji gdy środek trwały był wcześniej w całości zamortyzowany, jego ulepszenie spowoduje konieczność dalszego naliczania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej powiększonej o kwotę ulepszenia. Trzeba w takim przypadku jednak pamiętać, aby suma wszystkich odpisów nie przekroczyła podwyższonej wartości początkowej tego środka trwałego.

Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ulepszonego środka trwałego (także takiego, który przed ulepszeniem został w pełni umorzony) dokonuje się przy zastosowaniu takiej samej stawki amortyzacyjnej, którą stosowano przed dokonaniem ulepszenia. Stawkę oraz metodę amortyzacji środka trwałego ustala się bowiem na dzień przyjęcia środka trwałego do używania i stosuje konsekwentnie do pełnego zamortyzowania niezależnie od tego, czy środek ten będzie podlegał ulepszeniu, czy też nie.

W ewidencji księgowej Czytelników nakłady na ulepszenie środka trwałego można ująć w następujący sposób:

1. Faktura za zakup dodatkowej części do maszyny (analogiczny zapis będzie dotyczył np. faktury za usługę montażu tej części):

a) wartość netto

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu

- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

c) łączna kwota zobowiązania

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

2. Wartość ulepszenia:

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Po zakończeniu ulepszenia poniesione koszty przeksięgowuje się z konta 08 na konto 01 "Środki trwałe".

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60