środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017

Nadwyżka środków trwałych ujawnionych podczas inwentaryzacji

Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w naszej spółce okazało się, że w ewidencji środków trwałych nie figuruje środek trwały, który był zakupiony przez spółkę. W jaki sposób zaksięgować powstałą nadwyżkę inwentaryzacyjną?

Ujawnione w wyniku inwentaryzacji nadwyżki powinny być udokumentowane protokołem zatwierdzonym przez kierownika jednostki. Protokół ten będzie podstawą do ujęcia w księgach rachunkowych powstałych nadwyżek.

Wprowadzenie ujawnionego środka trwałego do ewidencji bilansowej w celu doprowadzenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych do stanu stwierdzonego spisem z natury, do czasu wyjaśnienia przyczyn nadwyżki ujmuje się zapisem:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek"
         (w analityce: Rozliczenie nadwyżek).

Jeżeli z dokonanej weryfikacji ewidencji środków trwałych oraz dokumentacji księgowej wynika, że ujawniony środek trwały został przez jednostkę zakupiony, to jego wartością uznaje się pozostałe przychody operacyjne. W księgach rachunkowych stwierdzoną nadwyżkę można wówczas rozliczyć, zapisem:

      - Wn konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek"
         (w analityce: Rozliczenie nadwyżek),
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Środki trwałe podlegają inwentaryzacji na dzień bilansowy w drodze spisu z natury. Inwentaryzacja to okresowe ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony dzień. Stan ten musi być odpowiednio udokumentowany i porównany ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych, a powstałe ewentualne różnice (zarówno niedobory, jak i nadwyżki) powinny zostać wyjaśnione i rozliczone w ewidencji bilansowej, tak aby doprowadzić stan księgowy do stanu rzeczywistego. Zgodnie z art. 27 ustawy o rachunkowości, przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60