środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017

Ewidencja przyjęcia do używania środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

We wrześniu 2017 r. kontrahent przekazał nam w darowiźnie maszynę produkcyjną. Wartość tej maszyny zgodnie z umową darowizny to 12.000 zł. Maszynę tę będziemy wykorzystywać w prowadzonej działalności dłużej niż rok, w związku z czym zakwalifikujemy ją do środków trwałych. W jakiej wartości powinniśmy maszynę tę wprowadzić do ewidencji środków trwałych? Czy drugostronnie jej wartość należy zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych?

Wartość maszyny wynikającą z umowy darowizny należy wstępnie odnieść do rozliczeń międzyokresowych przychodów, skąd będzie sukcesywnie - równolegle do dokonywanych od jej wartości początkowej odpisów amortyzacyjnych - odnoszona do pozostałych przychodów operacyjnych.

W sytuacji gdy otrzymany w darowiźnie składnik majątku zostaje u obdarowanego zakwalifikowany do środków trwałych (a także środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych), to należy go ująć w księgach rachunkowych z uwzględnieniem art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o rachunkowości. Na mocy tego przepisu rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują m.in. przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Oznacza to, że przedmiot darowizny stanowiący środek trwały wprowadza się w ewidencji księgowej na konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Przyjęcie go do używania można zaksięgować na podstawie dowodu OT zapisem:

- Wn konto 01 "Środki trwałe",

- Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".


Druk dowodu OT dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Rachunkowość.


Następnie zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych. W księgach rachunkowych zapis z tym związany może przebiegać następująco:

a) miesięczny odpis amortyzacyjny

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",

b) rozliczenie przychodów - zapis równoległy do pkt a)

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Otrzymany w ramach darowizny składnik majątku zakwalifikowany do środków trwałych należy ująć w księgach rachunkowych w wartości wynikającej z umowy darowizny. Jeśli wartość ta nie została w umowie darowizny określona, to wyceny należy dokonać w sposób wskazany w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem, jeśli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Przykład

Założenia

  1. We wrześniu 2017 r. jednostka otrzymała w darowiźnie maszynę produkcyjną. Zgodnie z umową darowizny jej wartość wynosi 12.000 zł. Maszynę tę zakwalifikowano do środków trwałych i na koniec września br. przyjęto do używania na podstawie dowodu OT.
     
  2. Maszyna będzie amortyzowana według rocznej stawki amortyzacyjnej 20%. Od października 2017 r. jednostka rozpocznie zatem dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w miesięcznej kwocie równej 200 zł [tj. (12.000 zł × 20%) : 12 m-cy].
     
  3. Ewidencja kosztów prowadzona jest tylko w zespole 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. OT - wprowadzenie otrzymanej w darowiźnie maszyny do ewidencji środków trwałych: 12.000 zł 01 84
2. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny: 200 zł 40 07-1
3. PK - przeksięgowanie wartości przychodu równolegle do dokonanego odpisu amortyzacyjnego: 200 zł 84 76-0

Księgowania

Ewidencja przyjęcia do używania środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60