środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015

Jak ująć w księgach koszty transportu środka trwałego?

Na fakturze dokumentującej zakup środka trwałego obok ceny zakupu widnieją także koszty jego transportu (do naszej siedziby). Czy koszty te zwiększą wartość początkową stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

Koszty transportu środka trwałego zakupionego przez jednostkę zwiększą jego wartość początkową, stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, zapisem:
      – Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie"
         lub 01 "Środki trwałe",
      – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu"
         lub 24 "Pozostałe rozrachunki".

 

Jak ująć w księgach koszty transportu środka trwałego?
rys. Jak ująć w księgach koszty transportu środka trwałego?

Wartość początkową środka trwałego pozyskanego w drodze kupna stanowi cena jego nabycia. W świetle art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, rozumie się przez nią cenę zakupu składnika aktywów, obejmującą kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski. Ponadto art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości wskazuje, że cena nabycia środka trwałego obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, aż do dnia przyjęcia go do używania.

Oznacza to, iż koszty związane z transportem środka trwałego od dostawcy do nabywcy, powinny zwiększyć jego wartość początkową. Ustalona przez jednostkę wartość początkowa środka trwałego będzie podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W świetle prawa bilansowego dokonuje się ich na zasadach określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości.

Kalkulatory
Kalkulatory amortyzacji dostępne są
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl
w zakładce Kalkulatory w podatku dochodowym

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60